Ordförande
Annika Qvarfordt

Vice Ordförande
Torbjörn Söder

Ledamöter
Peter Malm
Fastighetsdriftsansvarig

Marina Ignatushchenko
Avtalsuppföljning och trivselansvarig

Helena Kågestedt

Nyckel och brickansvarig.

Paulina Bartkowiak

Trädgård

Styrelsen nås per mail på: info@ritbradet1.se

(Ni når hela styrelsen via ovanstående mail.)

Du kan träffa oss i styrelsen i lokalen på måndagar 18.30-19.00.