Motionera till stämman

Alla medlemmar har rätt att lämna in förslag till stämman – motioner. Ta chansen att lämna in förslag på ändringar du vill göra i föreningen, eller frågor som du tycker att styrelsen borde arbeta med.
I år ska motioner vara inlämnade senast den 2021-02-28. Lämna din motion till styrelsen eller mejla till info@ritbradet1.se

När du skriver din motion är det viktigt att du är tydlig så att den blir lätt att behandla på stämman. Det ska både finnas en text med förklaring till ditt förslag, och själva förslaget (som helst ska vara så kortfattat och konkret formulerat som möjligt). Motioner får inte vara anonyma och bara medlemmar i Brf Ritbrädet1 får lämna in motioner. Därför måste du ange ditt namn och ditt lägenhetsnummer på motionen.

Exempel:

Motion
Jag tycker att det vore skönt att ha en pool att svalka sig i på sommaren.

Förslag: att föreningen låter bygga en swimmingpool!
/Kalle Kula, lgh 34

e