Bostadsrättsföreningen Ritbrädet 1 tog i oktober 2009 över fastigheten på Jämtlandsgatan 70-116 och ombildade hyresrätterna till bostadsrätter. Föreningen omfattar 178 lägenheter i ett flertal hus som ligger i ett rytmiskt mönster som skapar varierade innergårdar och mellanrum där uppvuxna trädgårdar med träd och planteringar finns anlagda. Husen i bostadsrättsföreningen Ritbrädet syns längst till vänster på flygfotot nedan.

Flygbild över Vällingby från mitten av 1950-talet

Arkitekten Hjalmar Klemming ritade husen när han var huvudansvarig för byggandet av hela Vällingby Centrum, han var då chefsarkitekt på Svenska Bostäders arkitektkontor och hade den goda smaken att rekrytera det sedermera berömda arkitektparet Sven Backström och Leif Reinius att rita centrum medan han själv tog sig an att bland andra rita husen på Jämtlandsgatan.

Garage utmed Jämtlandsgatan

Föreningen har genom ombildningen fått ett hus som är i mycket bra skick, något som kan skyllas arkitekten som alltid var noga med att ange högsta standard och kvalitet på allt byggnadsmaterial. Han var också en av landets ledande arkitekter på goda planlösningar.

Ett hus som är dryga halvseklet dras naturligtvis med vissa ålderstecken. Alla portar har nyligen renoverats. Under 2019-21 kommer alla fönster, fasader och balkonger att renoveras.

e