OBS!!! Årsstämman är framflyttad.

Efter kontakt med föreningens revisor, har vi kommit fram till att vi behöver skjuta upp vår stämma till dess att vi har gått igenom föreningens ekonomi och kommande budget och gjort de ändringar i årsredovisningen som behövs. Detta med anledning av kraftigt höjda kostnader för bland annat el, värme och räntor. Vi kommer att omgående behöva höja föreningens avgifter, preliminärt till att börja med 17 % från och med 1 juli. Det är otroligt tråkigt men som budgeten ser ut nu räcker inte avgifterna till för att täcka föreningens löpande kostnader och därför måste avgifterna höjas.

INFORMATION OM NYTT DATUM KOMMER INOM KORT.

Mvh Styrelsen