Bostadsrättsinnehavarens ansvar

Bostadsrättsinnehavaren har själv skyldighet att hålla sin lägenhet med tillhörande utrymmen i gott skick och ansvarar själv för bland annat:

  • Rummens väggar, golv, tak och underliggande fuktisolerande skikt.
  • Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, ventilation och el (inkl. proppskåp).
  • Glas och bågar i lägenhetens ytterfönster och innerfönster.
  • Lägenhetens ytterdörr.
  • Målning av vattenradiatorer, kall- och varmvattenledningar.

I stadgarna finns ytterligare information om gränserna mellan vad föreningen ansvarar för och vad den enskilde medlemmen ansvarar för. Är du osäker på vad föreningen bekostar och vad som vilar på den enskilde medlemmen – kontakta då www.storholmen.se.

Tänk speciellt på köksfläktar

Observera att det inte är tillåtet att ansluta några köksfläktar till ventilationen. Endast kolfilterfläktar är tillåtna i föreningen.

När ska man söka tillstånd hos fastighetsförvaltaren?

Bostadsrättsinnehavaren får göra förändringar i lägenheten, men om förändringen påverkar föreningens gemensamma ansvar måste en ansökan först göras. Ansökan görs genom att fylla i följande blankett och skicka den till vår förvaltare (Storholmen): Mall_Renoveringsansökan_210918_R1 Detta kan vara:

  • Ingrepp i bärande konstruktion.
  • Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, vatten eller ventilation.
  • Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Tala med styrelsen om du är osäker.

Varför måste man ha tillstånd?

Medlemmarna äger inte sina lägenheter utan endast rätten att bo i dem. Bostadsrättslagen fördelar underhållsansvaret så att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ytskikten inuti lägenheterna och föreningen har ansvar för husets konstruktion (bjälkar, fasad, tak, stammar osv) och gemensamma utrymmen. Styrelsen är skyldig att bevaka alla nuvarande och framtida medlemmars intressen.

Fast inredning
Fast inredning exempelvis spis, kyl och innergolv får du byta ut – men det måste finnas. Det är alltså inte frivilligt att ha en kök. Fläkt får ej anslutas till ventilationssystem, endast kolfilterfläkt är möjlig.

Visa hänsyn
Renoveringen innebär olägenheter för dina grannar och det är viktigt att vi försöker visa varandra hänsyn. Jobba inte för tidigt på morgonen eller för sent på kvällen och underrätta gärna din trappuppgång med en lapp i brevlådorna om du beräknar hålla på länge. Du har naturligtvis ansvar för att dina hantverkare visar hänsyn och beter sig på ett bra sätt.

Vad gör man med sina byggsopor?
Målarfärg och byggsopor får inte slängas i sopnedkastet. Byggsopor kör man själv till återvinningsstationen i Lövsta eller så köper man en Big Bag/Sortera-påse som kostar 450-700kr.

Besiktning efter renovering
Efter en omfattande renovering med ingrepp i någon av ovan nämnda åtgärder som kräver fastighetsförvaltarens godkännande krävs att lägenheten besiktas efter renoveringen. Besiktningen utförs av föreningen utpekat besiktningsman och bekostas av lägenhets innehavaren.

Alla lägenheter som säljs måste först besiktigas av fastighetsförvaltaren innan ny ägare godkänns. Besiktningen beställs hos förvaltaren och är kostnadsfri.

Delning av lägenhet

Delning av lägenheter med två dörrar är ej möjligt.

e