Vardagsåtervinning

För tillfället har inte föreningen någon egen avfallssortering. Arbete med att ta fram alterativ framtidens avfallshantering inom föreningen pågår för tillfället.

Närmaste sortering station finns vid ST1 ca 600 meter från föreningen.

Grovsoppor och byggavfall

Två gånger per anordnar föreningen med en storterings container för grovsopopr. För andra tillfället med större och mer skrymmande avfall hänvisar vi till Lövsta återvinningstation: