Föreningen kräver godtagbart skäl för att hyra ut i andra hand. Giltigt skäl är oftast studier på annan ort eller provsambo. Ett år i taget kan då godkännas under förutsättning att man lämnat sina kontaktuppgifter och uppgifter om hyresgästen!

Vanliga frågor kring andrahandsuthyrning

Krävs godkännande för att få hyra ut?

Ja. För att hyra ut i andrahand krävs godkännande av styrelsen. Fyll i den här ansökningsblanketten och lämna den till oss i styrelsen. Du kan komma till lokalen eller scanna in blanketten och skicka till info@ritbradet1.se

Hur länge får jag hyra ut i andrahand?

Vi vill ha en förening med aktiva medlemmar där av ser vi helst att du inte hyr ut mer än 1 år. Enskilda prövningar sker i varje fall.

Måste jag ansöka på nytt om jag ska förlänga med samma hyresgäst?

Ja, en ansökan godkännes bara för en begränsad tidsperiod.

Riskerar jag något som medlem om jag hur ut utan tillstånd från föreningen?

Ja, om du hyr ut utan tillstånd kan du uteslutas ur föreningen och där genom förlora din lägenhet utan ersättning. Så ansök alltid. Chanserna att föreningen godkänner din planerade andrahandsuthyrning är ofta goda om du har goda skäl.

 

e