!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Delning av lägenhet

Då det finns möjlighet att dela vissa lägenheter, finns här nedladdat en bilaga som anger tillvägagångssätt. Inga lägenheter får delas på annat sätt. Här nämns inte fiber och com hem. Fiber finns indraget i husen, men inte upp till alla lägenheter. Här har säljare och köpare frihet att avtala hur lägenheten skall vara utrustad vid försäljningen. Com hem uttag finns, då dessa lägenheter tidigare varit separata.

Dokument

Delning.pdf 2015-08-03