Kallelse till extra föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Ritbrädet 1

Måndagen den 5:e december 2022 kl. 18:00. Innan extra föreningsstämman kommer ett kort informationsmöte hållas där det finns möjlighet att ställa frågor. Stämman hålls i föreningslokalen belägen på gaveln av Jämtlandsgatan 80. Dagordning, proposition och fullmakt har delats ut i alla medlemmars brevlådor den 21:a november 2022. Välkomna!

Kallelse_extrastämma_Ritbrädet_1_221107_R1

Fullmakt_221101_R1