Kallelse till årsstämman 2022

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RITBRÄDET 1

 

Måndagen den 30 maj 2022 kl. 18:30

 

Vi håller oss utomhus om vädret tillåter.

I annat fall hålls stämman i föreningslokalen belägen på gaveln av Jämtlandsgatan 80.

Fullmakt bifogas till dem som inte kan närvara.

Dagordning i bilagan:  Kallelse årsstämma 2022 v.1 2022-05-02

Årsredovisning kommer att tillhandahållas alla deltagare under föreningsstämman.

Vi vill påminna också om att man kan fortfarande kan mejla eller komma in med motioner, dock senast 9 maj.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen