Föreningen har 63 stycken garage alla belägna i husen mot Jämtlandsgatan.

Garagen hyrs ut till föreningens medlemmar för 582kr per månad.