Vad gäller vid delning av lägenhet?

Då det finns möjlighet att dela vissa lägenheter finns här nedladdat en bilaga som anger tillvägagångssätt. Inga lägenheter får delas på annat sätt. Här nämns inte fiber och Comhem. Fiber finns indraget i husen, men inte upp till alla lägenheter. Här har säljare och köpare frihet att avtala hur lägenheten skall vara utrustad vid försäljningen. Comhem uttag finns, då dessa lägenheter tidigare varit separata.

 

Regler för delning av lägenhet