Vällingby och dess historia

Där Vällingby Centrum och Jämtlandsgatan idag ligger låg tidigare Vällingbys äldsta byskola som byggdes 1860. Hela Vällingby kretsade kring Vällingby storgård vars namn hittats i handlingar från 1300 talet. Runt om i Vällingby finns också fornlämningar ända från bronsåldern.

Fram till 1951 var Vällingby orörd skogs och ängsmark. Det finns fortfarande Vällingbybor som i sin barndom lekte indianer och cowboys i de “oändliga vilda Vällingbyskogarna”.

Redan på 1930 talet var det bostadsköer till Stockholm. På 40-talet trycktes det till och med upp affischer som spreds: “Sök Er ej till Stockholm, 21000 söker förgäves bostad”. Bostadsstandarden var dessutom den lägsta i hela Europa.

Svenska stadsplanerare åkte ut i Europa på 30- och 1940- talet för att studera hur man löst befolkningsfrågan där, men det var först när amerikanaren Lewis Mumford kom med boken “Stadskultur” som ett uppvaknande skedde.I “Stadskultur” framfördes idén om  att satellitstäder, som erbjöd både bostad, arbete och centra, skulle byggas, så kallade ABC-städer.

 

En framsynt arkitekt och stadsplanerare var Sven Markelius. Han nappade på idéerna och började planera för flera ABC-städer runt Stockholm där Vällingby var en av de första. Politiskt fick han stöd av socialdemokraten Albert Aronsson som blev VD för Svenska Bostäder när företaget förstatligades 1947. Han blev tillsammans med Sven Markelius den drivande kraften för att Vällingby skulle byggas.


En dag ringde telefonen hemma hos arkitekten Sten Lindegren. Han hade ägnat sig åt att rita framförallt kök, men också åt bostäder. Den som ringde var Albert Aronsson och han frågade om Sten Lindegren vill vara med om att bygga ett nytt arkitektkontor inom företaget:

“Nej tack, jag har tillräckligt – men jag vet en som skulle kunna och det är Hjalle Klemming”

Så fick det bli och det telefonsamtalet var det interna startskottet för bygget av hela Vällingby i allmänhet och för husen på Jämtlandsgatan i synnerhet.

Vår förenings område

Föreningsläge är mycket fördelaktigt. Nära Vällingby Centrum med alla butiker och tunnelbana, samtidigt som vi har en lite tyst hörn av området lite för oss själva. Vi har mycket fina innegårdar med stora områden för barn att leka på, med ordenliga lekplatser, sandlådor och gräsområden. Givetvis finns det även plats för vuxna och det inte ovanligt att våra medlemmar träffas en fin sommarkväll och grillar tillsammans på innergårdarna.