Kallelse till extra föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Ritbrädet 1

Måndagen den 5:e december 2022 kl. 18:00. Innan extra föreningsstämman kommer ett kort informationsmöte hållas där det finns möjlighet att ställa frågor. Stämman hålls i föreningslokalen belägen på gaveln av Jämtlandsgatan 80. Dagordning, proposition och fullmakt har delats ut i alla medlemmars brevlådor den 21:a november 2022. Välkomna!

Kallelse_extrastämma_Ritbrädet_1_221107_R1

Fullmakt_221101_R1

Kallelse till årsstämman 2022

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RITBRÄDET 1

 

Måndagen den 30 maj 2022 kl. 18:30

 

Vi håller oss utomhus om vädret tillåter.

I annat fall hålls stämman i föreningslokalen belägen på gaveln av Jämtlandsgatan 80.

Fullmakt bifogas till dem som inte kan närvara.

Dagordning i bilagan:  Kallelse årsstämma 2022 v.1 2022-05-02

Årsredovisning kommer att tillhandahållas alla deltagare under föreningsstämman.

Vi vill påminna också om att man kan fortfarande kan mejla eller komma in med motioner, dock senast 9 maj.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen