Nu är de nya sopkärlen äntligen redo att användas! 

Vi kommer nu att sluta använda de stora sopkärlen då de nya nedgrävda kärlen är redo att användas. De är tydligt märkta med skyltar som visar vilka kärl som ska användas för vanligt hushållsavfall och vilka som ska användas för matavfall. Det är viktigt att soporna sorteras rätt. Matavfall ska placeras i papperspåsar innan de slängs. Alla hushåll kan hämta en bunt med matavfallspåsar samt ett plastkärl i lokalen på sidan av port 80 på måndagar klockan 18.30-19.00. Var vänlig att se efter vad ert lägenhetsnummer är (förningens, ej skatteverkets) så att vi kan pricka av er när ni kommer.De gamla kärlen kommer att föras bort så fort som möjligt. 

Hälsningar från styrelsen