Nyheter

Här hittar du nyheter kring vad som händer i föreningen.

OBS!!! Årsstämman är framflyttad.

Efter kontakt med föreningens revisor, har vi kommit fram till att vi behöver skjuta upp vår stämma till dess att vi har gått igenom föreningens ekonomi och kommande budget och gjort de ändringar i årsredovisningen som behövs. Detta med anledning av kraftigt höjda kostnader för bland annat el, värme och räntor. Vi kommer att omgående behöva höja föreningens avgifter, preliminärt till att börja med 17 % från och med 1 juli. Det är otroligt tråkigt men som budgeten ser ut nu räcker inte avgifterna till för att täcka föreningens löpande kostnader och därför måste avgifterna höjas.

INFORMATION OM NYTT DATUM KOMMER INOM KORT.

Mvh Styrelsen

Årsstämman – 29:e maj 2023

Vi planerar årets stämma till den sista måndagen i maj, dvs. den 29:e maj kl. 18:00, på gården framför föreningslokalen, som vanligt, om vädret tillåter. Annars får vi vara i föreningslokalen. Har ni någon motion så är ni välkomna att skicka in den till oss på info@ritbradet1.se, senast den 14:e maj. Är någon intresserad av att vara med i styrelsen så ser vi fram emot intresseanmälan. Vi har ingen valberedning i år, så alla kandidater är välkomna att höra av sig direkt till styrelsen, antingen via mejl eller genom att komma till föreningslokalen på någon måndagskväll.

Nyhetsbrevet mars 2023

Nyhetsbrevet mars 2023.

Nu är de nya sopkärlen äntligen redo att användas! 

Vi kommer nu att sluta använda de stora sopkärlen då de nya nedgrävda kärlen är redo att användas. De är tydligt märkta med skyltar som visar vilka kärl som ska användas för vanligt hushållsavfall och vilka som ska användas för matavfall. Det är viktigt att soporna sorteras rätt. Matavfall ska placeras i papperspåsar innan de slängs. Alla hushåll kan hämta en bunt med matavfallspåsar samt ett plastkärl i lokalen på sidan av port 80 på måndagar klockan 18.30-19.00. Var vänlig att se efter vad ert lägenhetsnummer är (förningens, ej skatteverkets) så att vi kan pricka av er när ni kommer.De gamla kärlen kommer att föras bort så fort som möjligt. 

Hälsningar från styrelsen